Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Όροι ενοικίασης

Ηλικία ενοικιαστή και οδηγού: Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 21 έτη. • Δίπλωμα οδήγησης: Πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ενοικίαση. • Ασφάλεια: Η τιμή ενοικίασης συμπεριλαμβάνει την παρακάτω κάλυψη: α. Θάνατος και σωματικές βλάβες υπερ τρίτων, έως του ποσού των 1.220.000€. β. Υλικές ζημιές υπέρ τρίτων, έως του ποσού των 1.220.000€. γ. Θάνατος, ολική ή μερική αναπηρία του οδηγού του ενοικιαζόμενου οχήματος, έως του ποσού των 12.000€ και 12.000€ για επιβάτη. δ. Υλικές ζημιές που προκύπτουν από σύγκρουση ή πυρκαγιά του ενοικιαζόμενου οχήματος, έως του ποσού των 10.000€ για τις κατηγορίες οχημάτων A, B. • Μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών: Με την προϋπόθεση ότι ο οδικός κώδικας δεν έχει παραβιαστεί, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος, πλην του ποσού των 700€ για τις κατηγορίες οχημάτων A, B, με αντίτιμο την επιπλέον ημερήσια χρέωση του ποσού των 10€ για τις κατηγορίες οχημάτων A, B. • Κλοπή: Η συνολική αξία του ενοικιαζόμενου οχήματος σε περίπτωση κλοππής, με το ημερίσιο αντίτιμο του ποσού των 3€ για τις κατηγορίες οχημάτων A, B. • Καύσιμα: Ο ενοικιαστής επιβαρύνετε με το συνολικό αντίτιμο των καυσίμων που καταναλώθηκαν κατα την διάρκεια τις ενοικίασης. • Μεταφορά αυτοκινήτων: Επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης γραπτής άδειας από την ενοικιάστρια εταιρεία. • Πρόστιμα: Ο ενοικιαστής επιβαρύνετε με το συνολικό αντίτιμο των τυχόν προστίμων που προκύπτουν από παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. • Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη: α. Ζημιές στο όχημα που προκύπτουν από την οδήγηση υπο την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. β. Ζημιές στο όχημα που προκύπτουν από την οδήγηση εκτός δρόμου. γ. Κλοπή ή ζημιά προσωπικών ειδών που βρίσκονται εντός του ενοικιαζόμενου οχήματος.

Το έμπειρο και ευγενικό προσωπικό μας θα σας καθοδηγήσει σε όλες σας τις ανάγκες σχετικά με την ενοικίαση αυτοκινήτου, δίνοντας σας λύσεις με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Κάντε κράτηση